blog header

ENERGETSKI CERTIFIKATI

Ovlašteni smo za energetsko cetificiranje jednostavnih i složenih zgrada. Izdavanju certifikata prethodi izmjera i energetski pregled zgrade gdje se utvrđuju geometrijske i fizikalne karakteristike: površina, volumen, granice grijanih zona, materijali zidova, podova i stropova sa svim slojevima, termički mostovi i sl. Analiziraju se ugrađeni termotehnički sustavi grijanja, hlađenja i potrošne tople vode. Utvrđene vrijednosti obrađujemo u programu KI Expert, rezultate digitalno šaljemo u Informacijski sustav energetskih certifikata pri Ministarstvu i u roku par minuta energetski certifikat je izdan sa važećim bar-kodom.