blog header

ETAŽIRANJE (PLAN POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE)

Izrađujemo plan posebnih dijelova zgrade, odnosno prikaz samostalnih uporabnih cjelina i njihovih pripadaka sa definiranim korisnim površinama i njihovim vrijednostima, te udjelu u idealnom dijelu nekretnine. Plan posebnih dijelova zgrade se kao prilog uz zahtjev šalje nadležnom javnopravnom tijelu, koje izdaje potvrdu da su posebni dijelovi samostalne uporabne cjeline.

Međuvlasnički sporazum ili ugovor se ovjerava u javnog bilježnika i potom se zahtjevom prema zemljišniku vrši konačan upis etažnih dijelova, odnosno samostalnih uporabnih cjelina i njihovih pripadaka u zemljišne knjige. Sastavljamo ugovore, sporazume i zahtjeve u tu svrhu.