blog header

VJEŠTAČENJA I PROCJENE NEKRETNINA

Vršimo usluge različitih vještačenja u graditeljstvu kao količine i kvalitete izvedenih radova, izrade troškovnika, osiguranja dokaza, vještačenja o utvrđivanja starosti građevine u svrhu ishođenja uporabne dozvole i slično iz šireg spektra građevinskih djelatnosti.

Kao stalni sudski vještaci za graditeljstvo i procjene nekretnina, izrađujemo procjembene elaborate sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina u svrhu ishođenja kredita, prodaje, potrebe isplate suvlasnika, bračne stečevine, nasljedstva i dr.